MS Excel – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w marketingu

#_LOCATIONMAP

Data/Czas
Date(s) - 18/10/2021 - 19/10/2021
08:30 - 15:30


 1. Przygotowanie, modyfikacja i ochrona danych
  1. Jakie rodzaje danych można przechowywać w komórkach arkusza
  2. Metody umieszczania danych w arkuszu
   • Wpisywanie (opcje związane z wpisywaniem, automatyzacja wpisywania danych, wprowadzanie danych do wielu arkuszy, walidacja danych, ochrona danych)
   • Pobieranie wcześniej przygotowanych danych (inne programy Pakietu Office, importowanie danych z zewnętrznych źródeł) i ich ujednolicanie (zamiana, narzędzie Tekst jako kolumny)
   • Metody szybkiego zaznaczania komórek (skróty klawiaturowe, Przejdź do specjalnie…)
  3. Dokumentowanie zawartości komórki (komentarze i obiekty graficzne)
  4. Formatowanie danych (zwykłe formatowanie, format tabeli, formatowanie warunkowe)
  5. Przeglądanie zawartości arkusza (metody szybkiego poruszania się po arkuszu, podział i blokowanie okna arkusza, ukrywanie wierszy i kolumn; wykorzystanie Widoków niestandardowych)
  6. Drukowanie (ustawienia strony, obszary wydruku)
  7. Zmiana układu danych (kopiowanie i przenoszenie, sortowanie, filtrowanie, usuwanie duplikatów)
  8. Szablony
 2. Obliczenia w arkuszach bez pisania formuł
  1. Wykorzystanie Paska Staniu
  2. Narzędzie Suma częściowa
  3. Podsumowania w tabelach Excela
  4. Tabele przestawne – podstawowe informacje
  5. Konsolidacja
 3. Zastosowania formuł i funkcji
  1. Rodzaje formuł
  2. Odwołania do komórek w formułach (rodzaje adresów, komórki w innym skoroszycie, nazwy)
  3. Formuły w tabelach Excela
  4. Podstawowe funkcje (SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX, JEŻELI, ZAOKR)
  5. Funkcje, które należy znać (funkcje obliczeń warunkowych, WYSZUKAJ.PIONOWO, INDEKS i PODAJ.POZYCJĘ, ZŁĄCZ.TEKSTY, ROK, MIESIĄC, DZIEŃ, DZIEŃ.TYG)
  6. Zagadnienia praktyczne, czyli jak zapisać wzór jako formułę Excela
   • Przygotowanie szablonu ankiety
   • Obliczanie wskaźników marketingu, np. koszt pozyskania nowego klienta
   • Łączenie danych w kilku zakresów
  7. Wykresy (opcjonalnie)
   1. Szybka prezentacja danych – wykresy przebiegu w czasie
   2. Prezentacja danych na wykresie (wybór typu wykresu, przygotowanie danych, modyfikacja wykresu)