Wykorzystanie multimediów w efektywnym tworzeniu materiałów dydaktycznych

Mapa niedostępna

Data/Czas
Date(s) - 20/08/2020
12:00 - 20:00


Ramowy program usługi
Przegląd darmowych narzędzi do tworzenia prezentacji multimedialnych.
Porównanie specyfiki prezentacji w Prezi i MS PowerPoint, slideshare.
Projektowanie prezentacji w Prezi i prezentowanie.
Wykorzystanie wykresów, tabel i diagramów do prezentacji danych.
Przegląd darmowych programów do edycji grafiki rastrowej i wektorowej.
Tworzenie i edycja filmów za pomocą darmowych narzędzi (np. Zdjęcia).
Przegląd darmowych aplikacji do tworzenia i edycji filmów na smartfony.
Omówienie zasad tworzenia infografik.
Prezentacja dostępnego oprogramowania do Infografik.
Przygotowanie Infografiki w jednym z programów.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
1. Nabycie umiejętności tworzenia konta, nawigacji w środowiskach wybranych prezentacji,
ustawienia szablonu i dostosowywania tła, dodawania tekstu, hiperłącza, opcji formatowania,
wstawianie istniejących plików.
2. Zdobycie wiedzy na temat pracy z obrazami i kształtami, ramkami, ścieżką, muzyką.
3. Nabycie wiedzy z zakresu wykorzystania i zastosowania dostępnych narzędzi i programów.
4. Nabycie umiejętności tworzenia i edycji filmów i Infografik
5. Po szkoleniu uczestnicy będą mogli samodzielnie tworzyć prezentacje i materiały dydaktyczne z wykorzystaniem różnych elementów w zależności od ich potrzeb.