RODO w MŚP

Mapa niedostępna

Data/Czas
Date(s) - 03/04/2020
08:30 - 15:30


Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy na temat ochrony danych osobowych po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Uczestnicy szkolenia pozyskają wiedzę nt. podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwach, środkach technicznych, które należy zastosować w firmie w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, praw osób których dane dotyczą, stosowania umów powierzenia. Szkolenie obejmuje również praktyczne aspekty tworzenia dokumentacji, analizy ryzyka, przeprowadzania audytu ochrony danych osobowych oraz postępowania w przypadku naruszeń ochrony danych. Uzyskana wiedza praktyczna pozwoli uczestnikom na zastosowanie jej we własnej organizacji.

Ramowy program usługi:

 1.  Nowe przepisy o ochronie danych osobowych.
 2. Podstawowe pojęcia w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Obowiązki i uprawnienia administratora danych osobowych.
  • Przetwarzanie danych osobowych osób zatrudnionych
  • Przetwarzanie danych osobowych przy rekrutacji
  • Zatrudnienie pracownika, a przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody
  • Monitorowanie pracy pracowników – kontrola poczty e-mail
  • Monitoring wizyjny w miejscu pracy
  • Przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku
  • Marketing – wysłanie korespondencji e-mail do klientów
  • Nowy obowiązek informacyjny – informowanie o przetwarzaniu danych osobowych
  • Środki organizacyjne i techniczne stosowane przy prawidłowym przetwarzaniu danych osobowych
 4. Udostępnienie, a powierzenie danych osobowych – kiedy należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych?
 5. Audyt ochrony danych osobowych oraz inwentaryzacja danych osobowych jako podstawa wdrożenia RODO w organizacji.
 6. Dokumentacja i procedury ochrony danych osobowych.
 7. Szacowanie ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych.
 8. Ocena skutków przetwarzania danych osobowych.
 9. Rola Inspektora Ochrony Danych Osobowych w organizacji.
 10. Naruszenia ochrony danych osobowych.

Efekty usługi

 Uczestnik zdobędzie wiedzę na temat praktycznego stosowania przepisów RODO w swojej firmie, identyfikacji naruszeń, wymaganej dokumentacji oraz wykonywania audytów ochrony danych osobowych.

W trakcie szkolenia uczestnik nabędzie umiejętności samodzielnego opracowania dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych,  sporządzenia raportu z audytu, reagowania w przypadku  zaistnienia naruszeń.

Szkolenie zapewni nabycie przez uczestników kompetencji społecznych w zakresie:

 1. Świadomości osób mających dostęp do danych osobowych w zakresie ich prawidłowego przetwarzania.
 2. Świadomości promowania dobrych praktyk ochrony danych osobowych w organizacji.
 3. Odpowiedzialności przedsiębiorstwa za naruszenie oraz ryzyka nałożenia kary przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 4. Budowania zaangażowania pracowników w funkcjonowanie systemu ochrony danych osobowych w firmie.

Grupa docelowa

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do wszystkich właścicieli małych i średnich firm oraz ich pracowników, którzy w ramach swoich obowiązków przetwarzają dane osobowe.

Szkolenie dedykowane jest również dla osób, które w organizacjach zostały wyznaczone do spraw ochrony danych osobowych.