MS Excel poziom zaawansowany

#_LOCATIONMAP

Data/Czas
Date(s) - 12/06/2024 - 13/06/2024
08:00 - 15:00


MS Excel poziom zaawansowany

Czas trwania: 16 godz.

Cena szkolenia: 640 zł netto

Godziny zajęć: 08:30 – 15:30;

Zapisy na szkolenie

Opis szkolenia:

Celem szkolenia MS Excel poziom zaawansowany  jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy dotyczącej zaawansowanych możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego. Uczestnicy poznają zaawansowane sposoby zastosowania funkcji, formuł, filtrów zaawansowanych. Podczas gdy inne narzędzia analityczne (konsolidacja danych, sumy częściowe) pomogą uczestnikom wykonywać analizy danych i złożone obliczenia. Uczestnicy będą z pewnością wykorzystywać możliwości tabel przestawnych do analizy konkretnych danych, analizę przebiegu zjawiska w czasie i tworzenie zbiorczych podsumowań. Zapoznają się też z wykresami przestawnymi ponieważ wizualizacja danych stanowi ważny element pracy z Excelem.

Wymagania:

Od uczestników szkolenia MS Excel poziom zaawansowany wymagana praktyczna znajomość zagadnień z kursu średnio zaawansowanego oraz przede wszystkim swoboda w tworzeniu bardziej rozbudowanych formuł.

Program szkolenia:

 1. Ochrona danych
 • ochrona pliku: hasła, zapisywanie z kopią
 • skoroszyt: ochrona struktury i okna
 • arkusz: ochrona komórek i różnych obiektów umieszczanych w arkuszu
 1. Zaawansowane sposoby odwołania do komórek
 • adresy wielopoziomowe
 • nazwy zakresów
 • funkcje używane do tworzenia dynamicznych odwołań: PRZESUNIĘCIE, INDEKS, ADRES, ADR.POŚR
 • nazwy formuł
 1. Zaawansowane formatowanie danych
 • niestandardowe formaty liczb i dat
 • format warunkowy z użyciem formuł
 1. Narzędzia danych
 • filtry zaawansowane i funkcje baz danych
 • konsolidacja danych
 • sumy częściowe
 • zastosowanie funkcji SUMY.CZĘŚCIOWE i AGREGUJ
 • konspekty
 1. Tabele i wykresy przestawne
 • struktura tabeli przestawnej
 • tworzenie tabeli przestawnej – źródła danych
 • wygląd tabeli przestawnej (układ, sumy końcowe i częściowe)
 • obliczenia w tabelach przestawnych
 • filtrowanie danych
 • grupowanie danych
 • wykresy przestawne
 1. Zastosowanie wybranych funkcji
 • obliczenia warunkowe – funkcja SUMA.ILOCZYNÓW, formuły tablicowe
 • wyszukiwanie danych w tabeli – funkcje INDEKS i PODAJ.POZYCJĘ
 • nietypowe numerowanie – funkcje WIERSZ, NR.KOLUMNY, ILE.WIERSZY, LICZBA.KOLUMN, SUMY.CZĘŚCIOWE
 • poprawność danych z zastosowaniem formuł – funkcje LICZ.JEŻELI, CZY.PUSTA