Tworzenie dokumentów dostępnych

#_LOCATIONMAP

Data/Czas
Date(s) - 02/09/2022
08:30 - 15:30


Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawa o dostępności cyfrowej nakłada na podmioty publiczne obowiązek dostosowania publikowanych treści do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na szkoleniu zostaną przedstawione sposoby tworzenia dokumentów dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Uczestnicy poznają narzędzia i techniki umożliwiające tworzenie treści dla osób o specjalnych potrzebach oraz sposoby weryfikacji poprawności stworzonych dokumentów.

Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów oraz innych instytucji publicznych, którzy odpowiadają za przygotowanie dokumentów urzędowych i informacji publicznej.

 1. Wprowadzenie do tworzenia dostępnych dokumentów
  • Odbiorcy dostępnych dokumentów
  • Umocowanie prawne nt. dostępnych dokumentów
 2. Jak rozpoznać dokument dostępny
  • Główne zasady tworzenia dostępnych dokumentów
  • Czcionka
  • Bloki tekstu
  • Zrozumiały tekst
  • Wyróżnienie treści
  • Obrazy tekstu
 3. Tworzenie dokumentów dostępnych w programach z pakietu Office
  • Wykorzystanie edytora tekstu Microsoft Word
   • Tytuł dokumentu
   • Sekcje i nagłówki
   • Akapity
   • Ramki tekstowe
   • Nagłówek i stopka dokumentu
   • Przenoszenie wyrazów
   • Listy elementów (punktory i numeracja)
   • Znaki niedrukowane
   • Teksty alternatywne dla zdjęć/ilustracji
   • Nagłówki tabel i wykorzystanie tabel
   • Odpowiedni kontrast pomiędzy tłem a tekstem
   • Spis treści
   • Hiperłącza/linki
   • Ustawienia języka
   • Weryfikowanie dostępności – wykorzystanie właściwego narzędzia do sprawdzania dostępności, naprawa niewłaściwych elementów
   • Konwersja dokumentu do innych dostępnych formatów – eksportowanie do formatu PDF
 4. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel
    • Tworzenie nowej tabeli: nazwy arkusza, nagłówki kolumn, projekt tabeli, nazwa tabeli, opisy alternatywne
    • Wykresy
    • Badanie dostępności cyfrowej w MS Excel
 5. Wykorzystanie MS PowerPoint –pod kątem tworzenia dokumentów dostępnych
 6. Weryfikowanie dostępności dokumentów
   • Programy badające/sprawdzające dostępność
   • Programy, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami (w tym programy darmowe)

Szkolenie może być realizowane w formie zdalnej.

Cena 340,00 zł netto od osoby; dla grup zniżki.