Funkcje, które powinien znać każdy użytkownik Excela

Czas trwania: 16 godz.

Cena szkolenia: 580zł netto

Godziny zajęć: 08:30 – 15:30

Zapisy na szkolenie

Opis szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla użytkowników, którzy chcą tworzyć efektywne formuły obliczeniowe, wyszukujące lub modyfikujące dane, z wykorzystaniem funkcji Excela. Oprócz funkcji, których zastosowanie w takich formułach jest oczywiste, prezentowane są też takie, które pozwalają na nietypowe wybieranie danych do obliczeń lub definiowanie bardziej skomplikowanych warunków. Uczestnicy poznają funkcje, które pozwolą na co dzień oszczędzać czas.

Wymagania:

Od uczestników wymaga się znajomości Excela na poziomie co najmniej podstawowym. Niezbędna jest umiejętność tworzenia formuł z użyciem funkcji (różne techniki wstawiania funkcji w formułach, zagnieżdżanie funkcji).

Program szkolenia:

 1. Przypomnienie informacji dotyczących tworzenia formuł, rodzajów adresów i stosowania nazw zakresów
 2. Tworzenie dodatkowych kolumn danych z wykorzystaniem funkcji JEŻELI. Definiowanie  złożonych warunków logicznych: funkcje logiczne NIE, ORAZ, LUB, XOR oraz wybrane funkcje informacyjne, np. BRAK, CZY.PUSTA
 3. Ukrywanie błędów: funkcje JEŻELI.BŁĄD, JEŻELI.ND, CZY.BŁ, CZY.BŁĄD
 4. Proste zliczanie: funkcje ILE.LICZB, ILE.NIEPUSTYCH, LICZ.PUSTE
 5. Warunkowe zliczanie, sumowanie i obliczanie średnich: LICZ.JEŻELI, LICZ.WARUNKÓW, SUMA.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW, ŚREDNIA.JEŻELI, ŚREDNIA.WARUNKÓW
 6. Inne obliczenia warunkowe: SUMA.ILOCZYNÓW, funkcje baz danych oraz zasady definiowania kryteriów
 7. Obliczenia na filtrowanych danych: SUMY.CZĘŚCIOWE, AGREGUJ
 8. Wyszukiwanie i łączenie danych: funkcje WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.POZIOMO, WYSZUKAJ, PODAJ.POZYCJĘ, INDEKS.
 9. Manipulowanie tekstem: funkcje LEWY, PRAWY, FRAGMENT.TEKSTU, DŁ, ZNAJDŹ, SZUKAJ.TEKST
 10. Funkcje wykorzystywane w warunkach odwołujących się do lokalizacji komórki: WIERSZ, NR.KOLUMNY, CZY.PARZYSTE, CZY.NIEPARZYSTE, MOD
 11. Wybieranie danych z większego zakresu: funkcje WYBIERZ, PRZESUNIĘCIE, INDEKS, ADRES, ADR.POŚR