Makropolecenia w programie Excel

Czas trwania: 8 godz.

Cena szkolenia: 430zł netto

Zapisy na szkolenie

Opis szkolenia:

Kurs realizuje hasło „Makra dla każdego” i stanowi wprowadzenie w zagadnienia automatyzacji czynności wykonywanych w arkuszu kalkulacyjnym. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi pojęciami, uczą się rejestracji, odtwarzania i podstawowych modyfikacji zarejestrowanych makr.

Wymagania:

Od uczestników wymagane jest swobodne korzystanie z programu MS Excel.

Program szkolenia:

 1. Wstęp
  • makro i jego przeznaczenie
  • czy makro jest rzeczywiście niezbędne
 2. Rejestrowanie makr
  • zaplanowanie rejestrowanych czynności
  • karta Developer
  • wybór adresowania
  • nazwa, opis i klawisz skrótu makra
  • miejsce przechowywania makra
 3. Odtwarzanie makr
  • Wstążka: karty Widok i Developer
  • pasek Szybki dostęp
  • elementy graficzne arkusza
 4. Analiza zarejestrowanych makr
  • okno edytora Visual Basic
  • budowa makra
 5. Zmiana odwołania do komórki
  • wybór arkusza
  • wybór komórki
  • przechodzenie i zaznaczanie komórek
 6. Modyfikacja zarejestrowanych makr
  • przekazywanie danych do makra
  • wyświetlanie informacji
  • powtarzanie czynności
  • warunkowe wykonywanie czynności