Microsoft Excel – poziom zaawansowany

Czas trwania: 16 godz.

Cena szkolenia: 640,00 zł netto

Zapisy na szkolenie

Opis szkolenia:

Celem tego szkolenia jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy dotyczącej zaawansowanych możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego. Uczestnicy poznają zaawansowane sposoby zastosowania funkcji, formuł, filtrów zaawansowanych. Inne narzędzia analityczne (konsolidacja danych, sumy częściowe) pomogą uczestnikom wykonywać analizy danych i złożone obliczenia. Uczestnicy będą wykorzystywać możliwości tabel przestawnych do analizy konkretnych danych, analizę przebiegu zjawiska w czasie i tworzenie zbiorczych podsumowań. Zapoznają się też z wykresami przestawnymi – formą wizualizacji danych oraz z wybranymi funkcjami.

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana praktyczna znajomość zagadnień z kursu średniozaawansowanego, swoboda w tworzeniu bardziej rozbudowanych formuł.

Program szkolenia:

 1. Ochrona danych
 • ochrona pliku: hasła, zapisywanie z kopią
 • ochrona skoroszytu: ochrona struktury i okna
 • ochrona arkusza: ochrona komórek i różnych obiektów umieszczanych w arkuszu
 1. Zaawansowane sposoby odwołania do komórek
 • adresy wielopoziomowe
 • nazwy zakresów
 • funkcje używane do tworzenia dynamicznych odwołań: PRZESUNIĘCIE, INDEKS, ADRES, ADR.POŚR
 • nazwy formuł
 1. Zaawansowane formatowanie danych
 • niestandardowe formaty liczb i dat
 • format warunkowy z użyciem formuł
 1. Narzędzia danych
 • filtry zaawansowane i funkcje baz danych
 • konsolidacja danych
 • sumy częściowe
 • zastosowanie funkcji SUMY.CZĘŚCIOWE i AGREGUJ
 • konspekty
 1. Tabele i wykresy przestawne
 • struktura tabeli przestawnej
 • tworzenie tabeli przestawnej – źródła danych
 • wygląd tabeli przestawnej (układ, sumy końcowe i częściowe)
 • obliczenia w tabelach przestawnych
 • filtrowanie danych
 • grupowanie danych
 • wykresy przestawne
 1. Zastosowanie wybranych funkcji
 • obliczenia warunkowe – funkcja SUMA.ILOCZYNÓW, formuły tablicowe
 • wyszukiwanie danych w tabeli – funkcje INDEKS i PODAJ.POZYCJĘ
 • nietypowe numerowanie – funkcje WIERSZ, NR.KOLUMNY, ILE.WIERSZY, LICZBA.KOLUMN, SUMY.CZĘŚCIOWE
 • poprawność danych z zastosowaniem formuł – funkcje LICZ.JEŻELI, CZY.PUSTA