Microsoft Excel w finansach

Czas trwania: 16 godz.

Cena szkolenia: 690zł netto

Zapisy na szkolenie

Opis szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą w stanie zastosować nabyte wiadomości do analizy danych. Poznanie zaawansowanych technik korzystania z programu Microsoft Excel uczyni codzienną pracę łatwiejszą i bardziej efektywną. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik potrafi: tworzyć raporty finansowe, budować własne formuły obliczeniowe i modele oraz wykorzystywać tabele przestawne i wykresy.

Wymagania:

Znajomość Excel na poziom średniozaawansowanym.

Program szkolenia:

  1. Wykorzystanie zaawansowanych funkcji wbudowanych (m. in. funkcje statystyczne, logiczne, finansowe) do rozwiązywania problemów z dziedziny finansów, sprzedaży, prognozowania.
  2. Budowanie własnych formuł obliczających różnorodne zmienne finansowe.
  3. Budowanie modeli opartych na sprawozdaniach finansowych.
  4. Optymalizacja wyniku na podstawie danych wejściowych.
  5. Rozwiązywanie złożonych problemów ekonomicznych za pomocą dodatku Solver.
  6. Budowanie modeli wielowariantowych z użyciem scenariuszy.
  7. Przenoszenie informacji z arkuszy do innych formatów oraz pobieranie informacji z formatów zewnętrznych np.  z sieci Web.
  8. Stosowanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy przedsiębiorstwa (analiza sprzedaży wg różnych kryteriów).
  9.  Graficzna prezentacja i analiza danych z wykorzystaniem wykresów przestawnych.