Microsoft Access – poziom podstawowy

Czas trwania: 16 godz.

Cena szkolenia: 530zł netto

Zapisy na szkolenie

Opis szkolenia:

Poznanie zasad tworzenia i obsługi baz danych z wykorzystaniem Microsoft Access, w tym gromadzenia danych, definiowania tabel i relacji, wykorzystywania formularzy, kwerend oraz tworzenia raportów.

Wymagania:

Znajomość środowiska Windows, podstawy Microsoft Office

Program szkolenia:

 1. Podstawowe informacje o bazach danych
 2. Podstawy pracy w programie Access
  • Uruchamianie programu MS Access, otwieranie i zamykanie istniejącej bazy danych
  • Wybór i otwieranie obiektu bazy danych, przeglądanie informacji, zamykanie obiektu
  • Paski narzędziowe, menu
  • Tworzenie nowej bazy danych
  • System pomocy w programie Access
 3. Tabele
  • Tworzenie nowej tabeli
  • Poruszanie się po tabeli, zaznaczanie rekordów
  • Kopiowanie i zastępowanie danych w tabeli
  • Dołączanie nowych rekordów, usuwanie danych
  • Porządkowanie tabeli, przeglądanie wybranych rekordów
  • Modyfikowanie projektu tabeli
 4. Zapytania (Kwerendy)
  • Tworzenie zapytania wybierającego
  • Modyfikowanie projektu zapytania
  • Definiowanie złożonych kryteriów wyboru rekordów
  • Definiowanie i formatowanie pól obliczeniowych
  • Zapytania parametryczne, krzyżowe, podsumowujące dane
  • Proste zapytania funkcjonalne
 5. Formularze
  • Tworzenie formularzy za pomocą kreatorów
  • Samodzielne projektowanie formularza
  • Pasek narzędzi
  • Przybornik
  • Definiowanie wyrażeń
  • Stosowanie makropoleceń w formularzu
 6. Raporty
  • Tworzenie raportu za pomocą kreatorów
  • Grupowanie danych w raportach
  • Definiowanie raportu podsumowującego
  • Korzystanie z kreatora etykiet adresowych
  • Drukowanie listów w korespondencji seryjnej
 7. Wymiana danych
  • Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego MS Excel, edytora MS Word,
  • Import informacji z programów MS Office Wymiana informacji z bazami danych innych programów