Microsoft Outlook – zastosowanie w codziennej pracy

Czas trwania: 8 godz.

Cena szkolenia: 370zł netto

Zapisy na szkolenie

Opis szkolenia:

Kurs ma przygotować uczestników do efektywnego wykorzystywania funkcji zawartych w MS Outlook. Uczestnicy zostaną zaznajomieni z zasadami korzystania z poczty elektronicznej oraz metodami zarządzania i współdzielenia informacji (kalendarz, zadania, dziennik).

Wymagania:

Podstawy obsługi komputera.

Program szkolenia:

 1. Poczta elektroniczna
  • wysyłanie, odbieranie, odpowiadanie, przekazywanie wiadomości
  • zarządzanie folderami i wiadomościami
  • przeglądanie wiadomości – grupowanie, filtrowanie, sortowanie
  • wyszukiwanie wiadomości
  • widoki
 2. Kontakty
  • tworzenie nowego kontaktu i list dystrybucyjnych
  • widoki kontaktów
  • współdzielenie kontaktów
 3. Kalendarz
  • zarządzanie spotkaniami, terminami
  • zarządzanie czasem wolnym, lokalizacją spotkań
  • praca z kalendarzem wspólnym w ramach grupy roboczej
  • zasady efektywnego korzystania z kalendarza
 4. Dziennik
  • rejestracja czynności
  • kontrola czasu wykonywania różnych czynności
 5. Zadania
  • zlecanie, wykonywanie zadań
  • grupowanie zadań
  • raporty
  • zadania cykliczne
  • kontrola wykonywanych zadań