Microsoft Project – planowanie i zarządzanie projektami

Czas trwania: 16 godz.

Cena szkolenia: 810zł netto

Zapisy na szkolenie

Opis szkolenia:

Szkolenie skierowane do wszystkich osób chcących rozpocząć pracę z MS Project. Szkolenie przygotowuje do zarządzanie dużymi projektami za pomocą MS Project. Dzięki szkoleniu łatwiej będzie zaplanować i zorganizować pracę dużych zespołów pracowników. Umożliwi również tworzenie harmonogramów, zarządzanie czasem i zasobami, kosztorysowanie monitorowanie realizacji projektu.

Wymagania:

Znajomość podstawowych zasad użytkowania środowiska Microsoft Windows

Program szkolenia:

 1. Cel i zadania szkolenia – co rozumiemy pod pojęciem zarządzania projektami
 2. Microsoft Project jako program wspomagający zarządzanie projektami – pojęcia podstawowe
 3. Założenia projektu:
 • Tworzenie nowego projektu – data rozpoczęcia i zakończenia projektu, kalendarz projektu, zapisywanie pliku, harmonogram zorientowany na datę rozpoczęcia lub zakończenia
 • Metoda harmonogramowania – harmonogramowanie zależne i niezależne od zasobów – zmiana ustawień domyślnych
 • Kalendarz projektu – zmiany ustawień w kalendarzu, ustawienia globalne dla Microsoft Project, ustawienia dla harmonogramu bieżącego – definiowanie dni i godzin pracy
 1. Budowanie sieci czynności i harmonogramu Gantta:
 • Wprowadzenie i organizacja zadań – zadania sumaryczne, zadania podrzędne, kontrolne, cykliczne
 • Czas trwania zadań – różne definicje czasowe i ich znaczenie dla harmonogramu
 • Definiowanie relacji między zadaniami – rodzaje relacji, znaczenie relacji dla terminu realizacji czynności
 • Uzupełnienie relacji czasem wyprzedzenia i zwłoki
 • Korzystanie ze skali czasu na wykresie Gantta – zmiana skali czasu
 1. Ścieżka krytyczna projektu:
 • Znaczenie ścieżki krytycznej w metodologii zarządzania projektami, rozpoznanie ścieżki krytycznej, zadania na ścieżce ich charakterystyka i rezerwy czasowe
 • Czas trwania projektu a ścieżka krytyczna
 1. Zasoby projektu:
 • Definiowanie zasobów projektu, grupowanie zasobów
 • Zasoby materiałowe, wyposażenie i ludzie w projekcie
 • Dostępność zasobów w projekcie, zmiana dostępności w czasie
 • Koszty zasobów.
 1. Praca zasobów:
 • Przypisywanie zasobów do zadań
 • Definiowanie pracy zasobów – kalendarze pracy zasobów, definiowanie i budowa kalendarzy specyficznych, przypisywanie kalendarzy bazowych do zasobów,
 • Definiowanie indywidualnych dni wolnych, delegacji, urlopów
 1. Metody harmonogramowania:
 • Różne typy zadań – zdania o stałym czasie trwania, stałej ilości przypisania zasobów, stałej pracy
 • Tworzenie budżetu projektu