Microsoft Word – poziom zaawansowany

Czas trwania: 16 godz.

Cena szkolenia: 550zł netto

Godziny zajęć: 08:30 – 15:30

Zapisy na szkolenie

Opis szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających w sposób optymalny zajmować się opracowywaniem zaawansowanych dokumentów, poszukujących prostych, optymalnych rozwiązań przy pracy z rozbudowanymi dokumentami. Udział w szkoleniu pomoże przygotowywać różnego typu wzorce/szablony pism przeznaczonych do obiegu wewnętrznego w biurze. Szkolenie poszerzy wiedzę o istotnych zaawansowanych możliwościach edytora MS Word takich jak osadzanie arkuszy przygotowanych w Excelu, zabezpieczanie dokumentu czy też tworzenie formularzy.

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw obsługi MS Word.

Program szkolenia:

 1. Wykorzystanie zaawansowanych technik formatowania akapitów, tekstu, stron.
 2. Wykorzystanie stylów.
 3. Wstawianie obiektów graficznych.
 4. Praca zespołowa – śledzenie zmian w dokumencie i zarządzanie nimi.
 5. Układ dokumentu – na przykładzie stosowania spisu treści, sekcji, kolumn.
 6. Organizacja dokumentu na przykładzie odwołań, przypisów czy podpisów.
 7. Zabezpieczanie dokumentu.
 8. Tworzenie formularzy, tabel i ich formatowanie.
 9. Definiowanie oraz wykorzystanie szablonów.
 10. Posługiwanie się mechanizmami korespondencji seryjnej w celu automatyzacji tworzenia dokumentów oraz kopert.
 11. Współpraca edytora tekstu z arkuszem kalkulacyjnym na przykładzie pobierania danych z arkusza i ich prezentacji w Wordzie.
 12. Makropolecenia. Zarejestrowanie i wykorzystanie prostego makropolecenia.