Motywowanie uczestników procesu terapeutycznego do aktywnego uczestnictwa

Motywowanie uczestników procesu terapeutycznego do aktywnego uczestnictwa

Po szkoleniu uczestnicy powinni umieć:

 • Zastosować wywiad motywujący w opiece zdrowotnej.
 • Pomóc pacjentom w zmianie złych nawyków i ryzykownych zachowań.
 • Rozpoznawać trudne, demotywujące emocje u swoich podopiecznych.
 • Przezwyciężać opór w sposób konstruktywny, prowadzący do współdziałania.
 • Identyfikować własną ambiwalencję w stosunku do uczestników procesu terapeutycznego.
 • Radzić sobie z emocjami zakłócającymi konstruktywny proces komunikacji w motywowaniu.
 • Zastosować techniki rozwiązywania konfliktów w efektywny, pokojowy sposób.

PROGRAM SZKOLENIA

Motywacja – czym jest, na czym się opiera i bez czego nie może istnieć?

 • Na czym polega komunikacja motywacyjna?
 • Czym jest motywacja negatywna i pozytywna?
 • Techniki motywacyjne – przegląd zastosowania i skuteczności.

Skuteczna komunikacja w motywowaniu uczestników procesu terapeutycznego – zasady.

 • Zadawanie pytań wglądowych, inwentaryzacyjnych, typu „koan” etc.
 • Pokonywanie przeszkód oraz obiekcji – metoda bumerangu, pośredniego i bezpośredniego zaprzeczenia.
 • Techniki odpowiadania na trudne i prowokacyjne pytania.
 • Sposoby reagowania na komunikaty agresywne i poniżające ze strony uczestników.

Zarządzanie emocjami podczas całego procesu komunikacji.

 • Mit pacjenta niezmotywowanego.
 • Przełamywanie ambiwalencji naszej i naszego rozmówcy.
 • Lęk, złość, bezradność, poczucie winy – źródła i funkcja trudnych emocji.
 • Droga do opanowania, czyli skuteczne techniki stabilizacji trudnych emocji.
 • Jak opanować siebie, jak opanować emocje podopiecznego.

Wywiad motywujący – czym jest i dlaczego jest skuteczny?

 • Zasady i dowody działania komunikacji opartej na dialogu motywującym.
 • Istota wywiadu motywującego.
 • Techniki motywujące do działania – pozamaterialne, społeczne.

Wgląd we własną pracę – analiza indywidualnych zasobów każdego uczestnika szkolenia.

 • Ćwiczenia i studium przypadku – badanie obszarów do pracy indywidualnej i grupowej.
 • Potrzeby i zasoby uczestników szkolenia, czyli na czym opierać swój warsztat pracy.
 • Wnioski i zalecenia dla wszystkich uczestników na podstawie pracy warsztatowej.

Techniki pracy:

Ćwiczenia indywidualne i grupowe, studium przypadku, testy, symulacje, burza mózgów, zamiana ról.

Czas trwania 16 godzin, termin, miejsce do ustalenia

Cena: od 690 do 890 zł w zależności od ilości osób; szczegóły do ustalenia:

Kontakt