Asertywność – budowanie poprawnych relacji

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
Metodologia:
• mini wykład i prezentacja multimedialna
• ćwiczenia w grupowe i indywidualne.
• testy i ankiety
• praktyczny trening oraz warsztaty w grupach
• gry i zabawy symulacyjne

Program szkolenia:

1. Asertywność: jak rozpoznać zachowanie asertywne oraz budować postawę asertywną
2. Asertywna komunikacja
3. Zachowania asertywne a agresywne i uległe
4. Przyjmowanie negatywnych i pozytywnych komunikatów od otoczenia
5. Asertywne formułowanie „ocen”, obrona swoich praw i przekonań
6. Prawo do odmowy i wyrażania swoich uczuć, stawianie granic
7. Asertywne formułowanie próśb
8. Asertywne wyrażanie własnych opinii i przekonań
9. Asertywność w pracy i w życiu osobistym
10. Techniki i narzędzia asertywności w sytuacjach trudnych i konfliktowych
11. Trening zachowań asertywnych