Efektywność osobista i skuteczne zarządzanie czasem w pracy urzędnika

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych

Metodologia:

 • mini wykład i prezentacja multimedialna
 • ćwiczenia w grupowe i indywidualne.
 • testy i ankiety
 • praktyczny trening oraz warsztaty w grupach
 • gry i zabawy symulacyjne

Program szkolenia 

 1. Analiza wykorzystania czasu pracy
 • wykorzystanie czasu pracy na podstawie własnego stanowiska pracy
 • podstawowe błędy w budowaniu harmonogramu działania
 1. Zasady zarządzania czasem i organizacji pracy własnej
 • efektywne zarządzanie swoją pracą w planowaniu przebiegu dnia
 • zasady zarządzania czasem i organizacji pracy własnej
 1. Reguły skutecznego planowania, ustalenie celów i zadań
 • ustalenie celów i zadań
 • reguły skutecznego planowania
 • metody planowania, metody planowania w zarządzaniu zespołem
 • tworzenie harmonogramu dnia pracy
 • błędy w planowaniu
 • kontrola planu
 1. Techniki i metody przydatne w efektywnym zarządzaniu czasem
 2. Metody planowania w zarządzaniu zespołem
 3. Organizacja czasu a współpraca i budowanie relacji z ludźmi:
 • zasady prawidłowej komunikacji z ludźmi
 • planowanie i prowadzenie spotkań
 1. Najczęstsze błędy, które przeszkadzają zarządzać czasem oraz „złodzieje czasu”
 2. Radzenie sobie ze stresem
 3. Analiza własnych ograniczeń i przeszkód w gospodarowaniu czasem