Prowadzenie prezentacji i wystąpień – praktyczny trening umiejętności

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych

 

Program szkolenia

  1. Budowanie własnego wizerunku w prezentacjach i wystąpieniach publicznych
  1. Profesjonalne przygotowywanie wystąpień publicznych
  2. Wywierania odpowiedniego wrażenia, podwyższanie kompetencji komunikacyjnych
  3. Konstrukcja profesjonalnej prezentacji, przygotowanie scenariusza, prowadzenie oraz efektywne zakończenie prezentacji
  4. Modele wystąpień publicznych w odniesieniu do adresatów i założonego celu prezentacji
  5. Wizerunek, zaangażowanie i postawa osoby występującej publicznie
  6. Mowa ciała oraz skuteczne posługiwanie się głosem
  7. Dynamika relacji z audytorium
  8. Prezentacja, wystąpienia dla mediów – umiejętność zachowania się przed kamerą
  9. Radzenie sobie ze stresem oraz nieprzewidzianymi sytuacjami