Skuteczna komunikacja interpersonalna pracownika urzędu

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych

Metodologia:

 • mini wykład i prezentacja multimedialna
 • ćwiczenia w grupowe i indywidualne.
 • testy i ankiety
 • praktyczny trening oraz warsztaty w grupach
 • gry i zabawy symulacyjne

Program szkolenia 

 1. Znaczenie komunikowania się w zarządzaniu ludźmi, budowaniu relacji, sytuacjach zawodowych
 2. Pozytywne nastawienie – filary poprawnej komunikacji oraz podstawowe bariery i zakłócenia w komunikacji
 3. Trening umiejętności aktywnego słuchania: sztuka zadawania pytań, parafraza
 4. Trening umiejętności wypowiedzi
  • przekazywanie informacji
  • zadawanie pytań
  • rola informacji zwrotnej w komunikacji interpersonalnej i budowaniu relacji
  • analiza nawyków utrudniających komunikację – ćwiczenie praktyczne
 5. Style komunikacji i ich wpływ na poziom porozumienia
  • autodiagnoza własnego stylu
  • obszary nieporozumień pomiędzy różnymi stylami
  • dostosowanie stylu komunikacji do rozmówcy – ćwiczenia praktyczne
 6. Komunikacja niewerbalna – znaczenie dla budowania relacji i przekazu
 7. Skuteczna komunikacja w obsłudze klienta urzędu
  • pierwszy kontakt z klientem, efekt pierwszego wrażenia
  • zbieranie informacji na podstawie obserwacji i rozmowy z klientem, tworzenie dobrego klimatu
  • prowadzenie rozmowy, argumentacja, informacja zwrotna
  • finalizowanie rozmów, budowanie relacji
 8. Zasady prowadzenia rozmów telefonicznych
  • specyfika rozmów telefonicznych
  • techniki komunikacji w rozmowie telefonicznej
  • rozmowa telefoniczna przychodząca
  • typowe błędy w rozmowie telefonicznej
 9. Analiza trudnych sytuacji w obsłudze klienta
  • sytuacje konfliktowe – przyczyny, przebieg, zapobieganie, rozwiązywanie
  • typologia zachowań trudnych klientów
  • praktyczne sposoby reagowania na zachowania trudnych klientów
  • manipulacje i „chwyty” stosowane przez klientów
  • obiekcje i zastrzeżenia klienta urzędu – sposoby reagowania
 10. Rola asertywnej komunikacji w kontaktach interpersonalnych

Wyodrębnienie najlepszych praktyk komunikowania się