Współpraca w zespole

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

  1. Komunikacja interpersonalna wspierająca budowanie spójnego zespołu
  2. Czynniki generujące współpracę w zespole
  3. Współdziałanie w zespole
  4. Praktyczne aspekty zapobiegania konfliktom
  5. Praktyczne aspekty zapobiegania konfliktom czyli jak efektywnie radzić sobie z pytaniami, zastrzeżeniami i krytyką?
  6. Praktyczne aspekty zapobiegania konfliktom
  7. Efektywne wykorzystanie czasu pracy zespołu:
  8. Funkcjonowanie w sytuacjach trudnych
  9. Radzenie sobie ze stresem
  10. Opracowanie strategii osobistej skuteczności.