Wykorzystanie trudnych sytuacji w zespole do budowania współpracy

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Style zarządzania
 3. Rola poprawnej komunikacji w zrządzaniu i rozwiązywaniu konfliktów
 4. Praca z zespołem – trudne sytuacje
 5. Rozwiązywanie problemów w poszczególnych etapach
 6. Prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami
 7. Strategia budowania odporności na stres i obciążenia emocjonalne
 8. Postępowanie w sytuacji obciążenia emocjonalnego
 9. Techniki kontroli emocjonalnej zwiększającej odporność na stres
 10. Zasady współpracy w skutecznym zespole – zapobieganie trudnym sytuacjom
 11. Scenariusze rozwiązań sytuacji trudnych
 12. Zakończenie szkolenia