OpenOffice Calc – Praca z arkuszem kalkulacyjnym

Czas trwania: 16 godz.

Cena szkolenia: 480zł netto

Zapisy na szkolenie

Opis szkolenia:

Arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc jest doskonałym narzędziem stanowiącym alternatywę dla programu MS Excel. Celem tego szkolenia jest przedstawienie oraz usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy dotyczącej możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego. Uczestnicy będą poznawać wybrane narzędzia umożliwiające pracę z danymi oraz sposoby ułatwiające wprowadzanie danych. Poznają typowe zadania związane z pracą z dużymi zakresami danych, tj. sortowanie, filtrowanie oraz sposoby tworzenia wykresu i jego elementów.

Wymagania:

znajomość podstawowych zasad użytkowania środowiska Microsoft Windows

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do programu
  1. Środowisko robocze arkusza
  2. Porównanie MS Excel i Calc
  3. Podstawowe pojęcia: komórka, adresowanie
  4. Tworzenie, otwieranie, zapisywanie, zamykanie skoroszytu
 2. Praca z arkuszem kalkulacyjnym Calc
  1. Zaznaczanie
  2. Wprowadzanie danych do arkusza
  3. Scalanie komórek
  4. Poruszanie się po arkuszu
  5. Kopiowanie, wycinanie i wklejanie zawartości komórek
 3. Formatowanie komórek
  1. Autoformatowanie
  2. Formatowanie liczbowe, walutowe, procentowe
  3. Obramowanie i cieniowanie
  4. Malarz formatów
 4. Operacje na danych
  1. Wypełnianie komórek seriami
  2. Operacje na arkuszach, kolumnach, wierszach
  3. Sortowanie
  4. filtrowanie
  5. Dodawanie komentarzy
 5. Tworzenie formuł i funkcji w programie Calc
  1. Tworzenie i edycja formuł
  2. Adresowanie
  3. Podstawowe funkcje (Suma, Średnia, Min, Max, Zaokr)
 6. Proste formatowanie warunkowe
 7. Tworzenie i formatowanie prostych tabel
 8. Wykresy
 9. Ustawienia strony i drukowanie arkuszy