Czas trwania: 16 godz.

Cena szkolenia: 480zł netto

Zapisy na szkolenie

Opis szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poznać edytor tekstu Writer z darmowego pakietu OpenOffice. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie tworzył przejrzyste i czytelne dokumenty oraz w pełni wykorzysta możliwości edytora tekstu OpenOffice Writer.

Wymagania:

znajomość podstawowych zasad użytkowania środowiska Microsoft Windows

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do programu
    1. środowisko robocze edytora
    2. porównanie z innymi edytorami tekstu
    3. podstawowe pojęcia
    4. korzystanie z pomocy
  2. Praca z edytorem Writer
    1. tworzenie dokumentu
    2. otwieranie, zamykanie dokumentów
    3. zaznaczanie i kopiowanie tekstu
    4. zapisywanie dokumentu, również w innych formatach
  3. Formatowanie tekstu
    1. formatowanie znaków
    2. formatowanie akapitów
    3. listy numerowane
  4. Zastosowanie grafiki w dokumencie
  5. Style w dokumencie
  6. Tworzenie i modyfikacja tabel
  7. Układ strony- zarządzanie wyglądem całego dokumentu.
  8. Generowanie spisu treści, przypisów
  9. Przygotowane dokumentu do wydruku