Praca z rodziną mieszkańca DPS

Praca z rodziną mieszkańca DPS – jak odpowiedzieć na oczekiwania, troskę, niepokój a jak radzić sobie z postawą roszczeniową i agresją.

Podczas tego warsztatu uczestnicy poznają techniki prowadzenia rozmowy opartej na:

 • zrozumieniu i odpowiedzi na troskę rodziny podopiecznego,
 • minimalizowaniu lęku rozmówcy,
 • asertywności z zachowaniem zasad życzliwości i ochrony granic mieszkańca, jego rodziny, personelu medycznego i pomocniczego,
 • neutralizowaniu agresji i postawy roszczeniowej.

 

Analiza technik komunikacji w oparciu o możliwości proceduralne, zakres obowiązków i kompetencje osobowościowe pracowników.

Umiejętności poszczególnych pracowników do prowadzenia rozmów dotyczących podopiecznego w różnych obszarach i  wynikające z nich postawy asertywne:

 • Zdrowie
 • Higiena
 • Spożywanie posiłków.
 • Stan psychiczny.
 • Relacje z innymi podopiecznymi i personelem.
 • Terapia zajęciowa.
 • Sfera seksualna.
 • Inne

Podział emocji i postaw członków rodziny mieszkańca DPS w zależności od:

 • Relacji z mieszkańcem.
 • Relacji z personelem.
 • Stanu zdrowia mieszkańca.
 • Sytuacji społecznej.
 • Sytuacji ekonomicznej mieszkańca / rodziny podopiecznego.

Emocje jawne i ukryte – co rodzina chce pokazać a co ukrywa? Zasady identyfikowania uczuć u innych.

 • Poczucie winy.
 • Lęk / niepokój / strach.
 • Złość / gniew.
 • Wstyd / zażenowanie.
 • Zazdrość / zawiść.
 • Niechęć.
 • Żal / smutek.
 • Ulga / radość.
 • Inne

Zasady odpowiadania na potrzeby rodziny:

 • Nadmierna vs adekwatna troska – co mówi o relacji i jak z nią pracować?
 • Nadopiekuńczość – miłość czy kontrola?
 • Troska, niepokój – co mówi o rodzinie podopiecznego?
 • Agresja – szantaż czy wołanie o pomoc?
 • Roszczeniowość – dbanie o podopiecznego czy o siebie?
 • Manipulacja, bierna agresja – jak się przed nimi bronić?

Skuteczne techniki wentylowania emocji przeniesionych z rodziny na personel w DPS.

Zakończenie i podsumowanie szkolenia wraz z wygenerowaniem listy dobrych praktyk.

Techniki pracy:

Analiza przypadków z pracy personelu DPS, ćwiczenia indywidualne i grupowe, analiza własnych emocji i zachowań, praktyczne badanie mechanizmów przeniesienia emocji.

Czas trwania 8-16 godzin, termin, miejsce do ustalenia; po spełnieniu warunków możliwość zdobycia dofinansowania z KFS

Cena: od 490 do 890 zł w zależności od ilości osób oraz czasu trwania szkolenia; szczegóły do ustalenia:

Kontakt