Ochrona danych osobowych w JST – praktyka i problemy stosowania zasad przetwarzania danych po zmianie przepisów

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

 1. Źródła prawa dotyczące ochrony danych – przepisy polskie i zagraniczne.
 2. Ustawa o ochronie danych osobowych – zakres podmiotowy i przedmiotowy: kogo i w jakim zakresie obowiązuje ustawa? Geneza zmian w Ustawie.
 3. Zakres stosowania ustawy – wyłączenia i ograniczenia.
 4. Podstawowe pojęcia – co stanowi dane osobowe oraz pozostałe definicje ustawowe.
 5. Rodzaje danych osobowych – dane zwykłe i wrażliwe – kiedy potrzebna jest zgoda i jaką ma mieć formę? Możliwość odwołania zgody.
 6. Osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych.
 7. Przesłanki przetwarzania danych osobowych.
 8. Rola i obowiązki Administratora Danych Osobowych.
 9. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – nowe kompetencje i zadania
 10. Rejestracja zbiorów danych a powołanie ABI:
 11. Prawa osób, których dane są przetwarzane i wynikające z nich obowiązki Administratora Danych Osobowych.
 12. Zarządzanie dostępem do danych osobowych.
 13. Wykorzystanie danych w celach marketingowych.
 14. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych. Zasady udostępniania danych.
 15. Zabezpieczenie danych osobowych – środki fizyczne,

personalne i organizacyjne:

 1. Wymagania związane z przetwarzaniem danych osobowych w systemach informatycznych
 2. Dokumentacja w zakresie ochrony danych osobowych:
 3. Niszczenie nośników zawierających dane osobowe.
 4. Przetwarzanie danych kadrowych.
 5. Obrót bazami danych i ich przekazywanie do państw trzecich.
 6. Postępowania sprawdzające – przygotowanie planu sprawdzeń, ich realizacja i dokumentowanie.
 7. Postępowanie w przypadku naruszeń zasad przetwarzania danych osobowych – postępowania sprawdzające doraźne.
 8. Przepisy karne – zmiany w zakresie obowiązujących przepisów karnych