Prawne aspekty dostępu do informacji publicznej

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:

1) Zmiany w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.)

2) Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352)

– definicja informacji sektora publicznego,

– jak rozróżnić wnioski o dostęp do informacji publicznej od wniosków o ponowne jej wykorzystywanie

– zasady i tryb udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania,

– podmioty, które udostępniają lub przekazują informację sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania, katalog podmiotów,

– warunki ponownego wykorzystywania,

– zasady wprowadzania opłat za ponowne wykorzystywanie,

– termin udostępnienia.
3) Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, m.in. bibliotek, muzeów i archiwów (np. wizerunki muzealiów, reprodukcje materiałów archiwalnych i reprodukcje materiałów bibliotecznych)

4) Stosowanie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w odniesieniu do wydawanych decyzji administracyjnych na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

5) Bezczynność podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej – przykłady i konsekwencje

6) Praktyczne zagadnienia dotyczące informacji publicznej

-Czym jest informacja przetworzona?

-Co nie jest informacją publiczną w urzędzie?

-Pojęcie dokumentu wewnętrznego

-Dane o kandydatach przy naborze do pracy

-Jawność umów cywilnoprawnych

-Akta postępowania administracyjnego jako informacja publiczna

-Analizy eksperckie jako informacja publiczna