Efektywne budowanie i zarządzanie zespołem

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 • Przedstawienie programu i celu szkolenia, zebranie oczekiwań uczestników
 • Funkcje menedżerskie a zadania lidera
 1. Modele przywództwa
 • Rozpoznanie własnego preferowanego stylu kierowania
 • Sylwetki liderów oraz zagrożeń związanych w nadużywaniem poszczególnych stylów zarządzania
 • Dopasowanie stylu kierowania do dojrzałości pracowników oraz sytuacji w organizacji
 • Skuteczny menedżer
 1. Budowanie zespołu sukcesu
 • Planowanie pracy własnej i podwładnych
 • Kreowanie atmosfery i norm zachęcających do podejmowania wyzwań
 • Reguły komunikacji w zespole
 • Reguły poszukiwania rozwiązań w sytuacjach problemowych
 • Zarządzania zespołem: planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrolowanie
 1. Wyznaczanie celów
 • Komunikowanie wizji pracownikom
 • Określanie oczekiwań
 • Określenie wsparcia menedżera
 1. Angażowanie pracowników
 • Powierzanie odpowiedzialności i delegowanie uprawnień
 • Motywowanie do sukcesu – motywacja indywidualna i zespołowa
 • Monitoring i kontrola powierzonych zadań
 1. Autorytet lidera
 • Konflikt w zespole jego efektywne wykorzystanie
 • Źródła autorytetu menedżera
 • Autodiagnoza własnych umiejętności liderskich