Proaktywne zarządzanie zmianą w organizacji

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

 1. Zmiana – szansa czy konieczność
 2. Zarządzanie procesem zmian w instytucji
 3. Rola menedżera w procesie zmian
 4. Szef jako coach – diagnoza własnych umiejętności
 5. Tworzenie się zespołu –  efektywne / wspierające funkcjonowanie działu w procesie zmian
 6. Komunikacja w procesie zmian
 7. Motywowanie oraz wzmacnianie postaw sprzyjających zmianom
 8. Trudne sytuacje w zarządzaniu zmianą: radzenie sobie ze stresem wywołanym zmianą
 9. Trudne sytuacje w zarządzaniu zmianą: rozwiązywanie konfliktów wywołanych zmianą
 10.  Opór w zmianie oraz przezwyciężanie negatywnych postaw
 11. Trudne sytuacje w zarządzaniu zmianą: radzenie sobie ze stresem wywołanym zmianą
 12. Trudne sytuacje w zarządzaniu zmianą: rozwiązywanie konfliktów wywołanych zmianą
 13. Style zarządzania zespołami w procesie zmian organizacyjnych
 14. Autodiagnoza
 15. Umiejętność przydzielania i delegowania nowych obowiązków / odpowiedzialności w procesie zmian