Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

 1. Rola szefa i działu sprzedaży
  • Analiza zespołu
  • Cele sprzedażowe
  • Cechy  handlowca
 2. Planowanie sprzedaży
  • Podział zadań pomiędzy handlowców
  • Plany sprzedażowe
 3. Motywowanie handlowców
  • Kiedy i jak należy motywować handlowców
  • Systemy motywacyjnego wynagrodzenia
  • Motywacja w praktyce
 4. Analiza rynku, konkurencji
  • Analiza rynku
  • Identyfikacja, charakterystyka i ocena konkurencji
 5. Kluczowi klienci
 6. Budowanie strategii sprzedaży
  • Określanie wielkości sprzedaży
  • Ocena potencjalnego popytu na produkty firmy
  • Prognozowanie popytu rynkowego i sprzedaży firmy
  • Działania sprzedażowe
  • Działania marketingowe i wspomagające
 7. Organizowanie procesu sprzedaży
  • Formy organizacji działu sprzedaży
  • Monitorowanie bieżącej aktywności zespołu
 8. Kierowanie zespołem i kontrola pracy handlowców
  • Manager jako lider i mentor
  • Pomoc w zarządzaniu czasem
  • Bieżące monitorowanie pracy sprzedawców
  • Ocena skuteczności i wyników finansowych