Psychologiczne aspekty opieki nad osobami starszymi

Psychologiczne aspekty opieki nad osobami starszymi: samotność, depresja, stany lękowe, upór, niepełnosprawność

Cel szkolenia:

Podstawowym celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych słuchaczy w szerokim obszarze pracy z osobami w wieku podeszłym, specyfiki funkcjonowania człowieka w wieku podeszłym, podstawowych problemów z jakimi zmaga się senior oraz jego potrzeb w obszarze psychospołecznego funkcjonowania. Zadaniem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę na temat roli opiekuna w życiu seniora, w wiedzę na temat obciążeń osób starszych i odpowiedzialności opiekuna oraz potrzeby seniora w obszarze opieki, pielęgnacji i wsparcia

Efekty szkolenia:

 • Na szkoleniu określone zostaną zasoby osobowościowe uczestników, mocne i słabe strony, analiza możliwości, zasoby indywidualne i środowiskowe w ramach opieki nad osobami starszymi.
 • Poznanie i przećwiczenie technik automotywacyjnych mobilizujących do działania i zwiększonego podejmowania aktywności społeczno – zawodowej
 • Określenie i analiza postaw życiowych sprzyjających sukcesom i porażkom – warsztat podejmowania nowych ról w życiu społecznym,
 • Budowanie poczucia własnej wartości, komunikacji społecznej opartej na asertywności, obrony przed manipulacją – ćwiczenia komunikacyjne w grupie, analiza przypadków i in.
 • Poznanie sposobów podtrzymywania pozytywnego nastawienia i wiary we własne siły

Zakres merytoryczny szkolenia

 1. KOMUNIKACJA Z OSOBAMI STARSZYMI
 • Świadome i efektywne budowanie relacji społecznych.
 • Rozwijanie konkretnych kompetencji społecznych w celu efektywnego wejścia w nowe relacje społeczne.
 • Wspólne wyznaczenie kierunków współpracy.
 • Wspieranie w procesie zmian związanych z wiekiem i stanem zdrowia beneficjentów.
 • Określenie zasobów osobowościowych uczestników, mocne i słabe strony, analiza możliwości, zasoby indywidualne i środowiskowe w ramach opieki nad osobami starszymi.
 • Poznanie i przećwiczenie technik automotywacyjnych mobilizujących do działania i zwiększonego podejmowania aktywności społeczno – zawodowej,
 • Określenie i analiza postaw życiowych sprzyjających sukcesom i porażkom – warsztat podejmowania nowych ról w życiu społecznym,
 • Budowanie poczucia własnej wartości, komunikacji społecznej opartej na asertywności, obrony przed manipulacją – ćwiczenia komunikacyjne w grupie, analiza przypadków i in.
 • Poznanie sposobów podtrzymywania pozytywnego nastawienia i wiary we własne siły.
 1. SYTUACJA SPOŁECZNA I PROBLEMY OSÓB STARSZYCH
 • Zagrożenie wykluczeniem społecznym.
 • Negatywne skojarzenia i stereotypy.
 • Poczucie niskiego statusu społecznego.
 • Trudne warunki bytowe.
 • Problemy zdrowotne związane z wiekiem.
 • Ograniczenie kontaktu z rodziną – rola „babci” i „dziadka” na odległość (emigracja dzieci i wnuków).
 • Brak zaplecza rodzinnego.
 • Trudny transfer i komunikacja międzypokoleniowa z uwagi na szybki postęp technologiczny.
 • Radzenie sobie „syndromem pustego gniazda” a w nim między innymi: zapomniane pasje, ukryte talenty, kontakty ze starymi znajomymi, dalszą rodziną, sąsiadami.
 1. INTEGRACJA W GRUPIE I W SPOŁECZEŃSTWIE
 • Integracja uczestników w formie psychodramy pt. „seniorzy dla świata”.
 • Trening umiejętności interpersonalnych – jak nawiązać pozytywne relacje ze starszymi osobami. Co mamy bezcennego? Co możemy dać starszym osobom? Skarby dojrzałej osobowości – czym starsi mogą się dzielić? Dlaczego jesteśmy im bardzo potrzebni?
 • Wzrost poczucia własnej wartości, oswojenie ze zmianą np. odejściem na emeryturę, odejściem dzieci z domu, chorobą i in.).
 1. STANY LĘKOWE
 • Objawy stanów lękowych: nadmierna potliwość, bóle w klatce piersiowej i głowie, przyspieszone bicie serca, nudności, wymioty i in.
 • Prezentacja i praktyczne zastosowanie technik radzenia sobie ze stresem, trudnymi emocjami takimi jak: zniechęcenie, niepewność, lęk, obniżony nastrój, złość, poczucie winy, osamotnienia i odrzucenia i in.
 • Zasady radzenia sobie ze stresem, obniżonym nastrojem i zaburzeniami zdrowotnymi w wieku senioralnym.
 • Pamięć i równowaga emocjonalna – ćwiczenia aktywizujące pamięć i umysł – techniki zapamiętywania, ćwiczenia usprawniające umysł.
 • Reguły zdrowego emocjonalnego stylu życia, czyli jak zadbać i utrzymać na długo równowagę emocjonalną.
 • Budowanie poczucia własnej wartości osób starszych.
 • Upór – przyczyny, formy wyrażania uporu, postawy opozycyjno – agresywne.
 • Budowania motywacji do działania i wyznaczanie nowych, konstruktywnych celów życiowych.
 • Techniki relaksacyjne dla osób starszych.

Czas trwania 16 godzin, termin, miejsce do ustalenia; możliwość dofinansowania z KFS

Cena: od 690 do 890 zł w zależności od ilości osób; szczegóły do ustalenia: