Narzędzia marketingu, promocji i public relations. Kreowanie wizerunku sieci

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

 1. Wizerunek – wprowadzenie w zagadnienie kreowania wizerunku, PR.
  1. wprowadzenie w tematykę,
  2. definicje pojęć: public relations, marka, promocja, media relations, wizerunek
  3. elementy wizerunku
 2. Wizerunek osobisty, autoprezentacja
  1. zasady wywierania dobrego pierwszego wrażenia,
  2. na co zwrócić uwagę w kreowaniu wizerunku osobistego i dlaczego to ważne.
  3. wpływ wizerunku na relacje w sferze zawodowej.
  4. zasady efektywnej autoprezentacji (dobre praktyki, błędy),
  5. warsztaty praktyczne + feedback
 3. Wizerunek firmy/ organizacji
  1. zasady kreowania wizerunku organizacji (PR wewnętrzny i zewnętrzny)
 4. Strategia budowania wizerunku
  1. istota strategii wizerunkowej firmy
 5. Zarządzanie wizerunkiem – podstawowe zasady. Analiza i planowanie w kreowaniu wizerunku
  1. etap analizy i planowania
  2. zasady zarządzania wizerunkiem – praktyka
 6. Budowanie wizerunku ze względu na: publiczność, czas, wyróżnik, spójność, powtarzalność, kontrolę
  1. proces tworzenia strategii
  2. analiza rynku, zapotrzebowania na usługę, produkt
  3. opracowanie skutecznych form i kanałów dotarcia z pozytywnym przekazem o produkcie/ usłudze do odbiorców
 7. Graficzna wizualizacja w zarządzaniu wizerunkiem, brand book
  1. zasady skutecznego przekazu za pomocą form wizualnych
  2. tworzenie brand book
  3. znaczenie koloru w przekazie
 8. Media relations
  1. zasady wykorzystania mediów w kreowaniu wizerunku,
  2. rodzaje media relations
 9. Media relations – tworzenie tekstów
  1. przedstawienie zasad tworzenia, redagowania tekstów.
  2. warsztaty praktyczne tworzenia tekstów
 10. Plakat i ulotka, jako narzędzia kreowania wizerunku
  1. kreatywność w tworzeniu materiałów promocyjnych
  2. zasady: jak promować produkt/ usługę za pomocą plakatu/ ulotki
  3. przykłady praktyczne różnych form promocji
 11. Eventy – publikacje, targi, wystawy
  1. podstawowe zasady organizacji eventów.
  2. warsztat planowania eventu.
 12. E-wizerunek, w tym gogle, Facebook, Twitter, You Tube, Wiral.
  1. współczesne środki komunikacji w internecie.
  2. e-marketing.