Profesjonalny handlowiec

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

 1. Cechy handlowca
 2. Typologia klientów
 3. Zasady komunikacji z klientem
 4. Określenie celów sprzedażowych
 5. Nowoczesne techniki sprzedaży
 6. Planowanie sprzedaży
 7. Etapy wizyty handlowej
 8. Badanie potrzeb klienta
 9. Prezentacja oferty językiem korzyści
 10. Obiekcje i zastrzeżenia
 11. Elementy negocjacji
 12. Zamykanie sprzedaży i obsługa posprzedażowa
 13. Radzenie sobie z trudnym klientem