Skuteczne metody sprzedaży i obsługi klienta

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

 1. Sprzedaż zorientowana na klienta.
 2. kultura obsługi klienta tworzona przez firmę.
 3. specyfika rynku produktów / usług naszej firmy.
 4. Rozpoznanie potrzeb klienta.
 5. rodzaje potrzeb: potrzeby związane z ofertą i z relacją.
 6. rozpoznawanie potrzeb w kontakcie bezpośrednim: obserwacja, zadawanie pytań,
 7. techniki aktywnego słuchania.
 8. Organizowanie własnej pracy.
 1. zbieranie informacji o klientach.
 2. przygotowanie do rozmowy.
 1. Nawiązanie kontaktu z klientem.
 2. budowanie klimatu rozmowy.
 3. poziomy komunikacji: werbalny – niewerbalny, treściowy – relacyjny.
 4. komunikacyjne dostrajanie się do klienta.
 5. Tworzenie własnego wizerunku.
 6. charakterystyka profesjonalnego handlowca
 7. dopasowanie wyglądu do konkretnej sytuacji.
 8. nastawienie i poczucie pewności siebie.
 9. Zaspokojenie potrzeb – proponowanie rozwiązań.
 10. prezentowanie oferty w kategoriach korzyści.
 11. techniki prezentowania.
 12. argumentacja i perswazja.
 13. Odpowiadanie na wątpliwości klienta.
 14. wątpliwości jako źródło informacji.
 15. pozytywne przeformułowanie
 16. Finalizowanie rozmów i kontraktów.