Telemarketing – skuteczna sprzedaż przez telefon

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

 1. Rodzaje telemarketingu
 2. Przygotowanie do rozmowy telefonicznej
  • Jak pokonać stres przed rozmowa telefoniczną
  • Klasyfikacja klientów
  • Diagnoza własnego stylu
  • Podstawy komunikacji telefonicznej
  • Dynamika wypowiedzi
  • Planowanie rozmowy i formułowanie celu
 3. Etapy rozmowy telefonicznej
  • Powitanie
  • Pytanie o czas
  • Rozpoznawanie potrzeb
  • Prezentacja oferty
  • Eliminowanie obiekcji
  • Zamykanie sprzedaży
  • Zakończenie rozmowy
 4. Schematy rozmów handlowych
  • Badanie potencjału zakupowego
  • Rozmowa handlowa, prezentacja oferty
  • Sprzedaż stałemu klientowi
  • Prezentacja nowego produktu
  • Zamykanie rozmów handlowych
  • Podtrzymywanie kontaktów z klientami
 5. Sytuacje problemowe, obrona przed presją, manipulacją i krytyką ze strony klienta