Trudna sytuacja czy trudny klient

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

 1. Reguły profesjonalnej obsługi klienta.
 2. Trudny klient czy trudna sytuacja?
 • różnice miedzy klientem w trudnej sytuacji a klientem trudnym
 • nawiązanie relacji z klientem i umiejscowienie problemu
 1. Komunikacja z klientem
 • komunikacja werbalna i niewerbalna
 • techniki aktywnego słuchania
 • umiejętne zadawanie pytań, parafrazy
 • odkrywanie potrzeb i obiekcji klienta
 • przełamywanie barier i zniekształceń w komunikacji
 1. Praktyczne sposoby reagowania na zachowania trudnych klientów
 • przyczyny agresywnych zachowań klientów
 • radzenie sobie z emocjami klienta
 • określenie i zrozumienie problemu oraz próba rozwiązania trudnej sytuacji
 • zasady udzielania informacji zwrotnej
 1. Zachowania asertywne oraz radzenie sobie z agresją i manipulacją
 • wpływ zachowania na efektywność komunikacji
 • asertywne stawianie granic
 • asertywne odmowa
 • reagowanie na zastrzeżenia klientów
 • radzenie sobie z agresją i manipulacją
 1. Radzenie sobie z emocjami i ze stresem w obsłudze trudnego klienta