Szkolenia dofinansowane z KFS w 2022

KFS – już wkrótce większość Urzędów Pracy  Lublin ogłosił nabór wniosków na szkolenia dofinansowane z KFS w 2022 roku.

W roku 2022 do wykorzystania będzie prawie 224 milionów złotych. Dzięki środkom KFS można uzyskać dofinansowanie wynoszące 80% kosztów kształcenia ustawicznego, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw dofinansowanie wynosi 100%!

Czas na składanie jest krótki więc wszystkich chętnych prosimy o kontakt. Z przyjemnością pomożemy Państwu na każdym etapie postępowania. Mamy atrakcyjne programy zarówno dla zawodów deficytowych jak też dla chętnych ze skorzystania z innych priorytetów. Po analizie Państwa potrzeb wybierzemy najlepsze rozwiązania.

O środki na szkolenia dofinansowane z KFS w 2022 może wystąpić każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

Priorytety tzw. „puli ministra” czyli kwota 177 mln zł (do podziału na województwa):
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników
 • zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych w rejestrach przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej
Nasza firma będzie wspierać Państwa na każdym etapie:
 1. Przeanalizujemy potrzeby szkoleniowe i pomożemy wybrać szkolenia dla pracowników w Państwa firmie.
 2. Pomożemy wypełnić wniosek o dofinansowanie oraz przygotujemy niezbędne dokumenty firmy szkoleniowej
 3. Zapewnimy realizację usługi szkoleniowej na najwyższym poziomie.
 4. Przygotujemy dokumentację po szkoleniu żeby szybko i sprawnie rozliczyć szkolenia.
 5. Jeśli są Państwo zainteresowani prosimy o mail lub telefon a my będziemy informować o naborach ogłoszonych w Państwa urzędzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.