Trening umiejętności interpersonalnych i budowanie relacji w terapii

Trening umiejętności interpersonalnych i budowanie relacji w terapii

Korzyści ze szkolenia:

Efektem szkolenia jest poznanie profesjonalnych technik komunikacji w procesie terapeutycznym oraz radzenie sobie z nieświadomymi mechanizmami występującymi w relacjach terapeutycznych tj. przeniesienia i przeciwprzeniesienia.

 1. Komunikacja interpersonalna wspierająca budowanie spójnego zespołu.
 2. Komunikacja werbalna i niewerbalna w ramach terapii – praktyczne wprowadzenie do zajęć.
 3. Style komunikacji w terapii.
 4. Czynniki generujące współpracę w zespole.
 5. Pobudzanie zaangażowania uczestników szkolenia, poprzez aktywne słuchanie i precyzyjne zadawanie pytań – symulacja/gra szkoleniowa.
 6. Techniki komunikowania się w sposób bardziej elastyczny, otwarty – analiza gry szkoleniowej.
 7. Wygenerowanie i wypracowanie zasad jak swobodnie nawiązywać kontakt z podopiecznym i współpracownikiem – zasady jowialności w grupie.
 8. Czynniki generujące satysfakcję z pracy w zespole.
 9. Określanie ról grupowych (test psychologiczny).
 10. Warunki efektywnego współdziałania – zespołowe analizy uzyskanych wyników.
 11. Wykorzystanie potencjału określonego w testach ról grupowych, w budowaniu satysfakcji z pracy.
 12. Praktyczne aspekty zapobiegania problemom komunikacyjnym.
 13. Jak pokonać opór przed podejmowaniem „trudnych” tematów z uczestnikami – ćwiczenia i dyskusja (cease study).
 14. Reagowanie członków zespołu na sytuacje problemowe – autodiagnoza.
 15. Analiza własnych emocji, możliwości i ograniczeń.
 16. Jak reagować pozytywnym nastawieniem wobec postaw negatywnych?
 17. Jak dokonywać zamiany języka negatywnego na pozytywny?
 18. Metodologia rozwoju sytuacji konfliktowej i metody jej zapobiegania: klaryfikacja, ramowanie, przeramowanie, inwentaryzacyjne, empatia, elementy inteligencji emocjonalnej itp.
 19. Pytania końcowe.
 20. Zalecenia i wnioski dla uczestników.

Czas trwania 16 godzin, termin, miejsce do ustalenia; możliwość dofinansowania z KFS

Cena: od 690 do 890 zł w zależności od ilości osób; szczegóły do ustalenia: