Budowanie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

 • przygotowanie kadry menedżerskiej do skutecznego zwiększania zaangażowania pracowników,
 • uświadomienie roli przełożonego w budowaniu i utrzymywaniu zaangażowania pracowników
 • poznanie nowoczesnych modeli budowania zaangażowania
 • opracowanie własnego planu działania zwiększającego motywację własną oraz zaangażowanie pracowników,
 • skuteczne argumentowanie i przekazywanie informacji, komunikowanie trudnych decyzji
 • radzenie sobie z pytaniami, zastrzeżeniami i wymaganiami ze strony podwładnych,
 • poprawa umiejętności działań motywacyjnych
 • poznanie roli głównych motywatorów poszczególnych pracowników
 • przećwiczenie skutecznych  metod wpływania na zaangażowanie

wzmocnienie wiary we własne umiejętności i kompetencje kierownicze

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

 

 1. Satysfakcja z pracy a zaangażowanie pracowników
 2. Rola pracownika w firmie
 3. Rola lidera w tworzeniu systemu motywacyjnego i jego wpływ na poziom motywacji i zaangażowania pracowników
 4. Trzy rodzaje zaangażowania pracowników wg. J.Meyera i N.Allen
 5. Zachowania pracowników świadczące o zaangażowaniu lub jego braku
 6. Obszary wywierania wpływu, budowania motywacji i zaangażowania pracownika
 7. Zachowania pracowników świadczące o zaangażowaniu
 8. Wyznaczanie celów i ocena zaangażowania w realizację zadań
 9. Umiejętność przydzielania i delegowania nowych obowiązków i uprawnień
 10. Zwiększanie zaangażowania pracowników

Narzędzia menadżera w budowaniu zaangażowania i odpowiedzialności pracowników