Okresowa ocena pracowników i rozmowy oceniające

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych

 

Program szkolenia

 1. Cele, zasady i korzyści SOOP (System Okresowej Oceny Pracowniczej)
 2. Systemy kompetencyjne w firmie
 • cechy struktur kompetencyjnych
 • wykorzystanie systemu kompetencyjnego w kierowaniu ludźmi
 1. Kryteria i skala ocen SOOP
 • istota kryteriów oceny
 • rodzaje wskaźników i sposób ich odczytywania
 • analiza arkusza ocen
 1. Bieżąca i okresowa ocena pracowników
 • źródła informacji o pracowniku
 • wytyczanie celu, terminu
 • udzielanie bieżącej informacji zwrotnej
 1. Planowanie i przygotowanie rozmowy oceniającej
 • analiza procesu rozwoju pracownika na podstawie zebranych informacji
 • przygotowanie odpowiednich warunków do rozmowy
 1. Struktura i etapy rozmowy oceniającej
 • istota i cele rozmowy oceniającej
 • etapy rozmowy
 • samoocena pracownika i informacja zwrotna przełożonego
 • wytyczenie nowego celu
 1. Symulacja rozmowy oceniającej
 • analiza prawidłowości przeprowadzonych rozmów
 • rozmowa oceniająca a postawy pracowników

Błędy w ocenie i ich konsekwencje