Polityka informacyjna urzędu – kreowanie wizerunku urzędu

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

  1. Ocena pracowników urzędów oraz administracji publicznej przez społeczeństwo
  2. Specyfika urzędu jako jednostki użyteczności publicznej
  3. Budowanie wizerunku urzędu jako organizacji przyjaznej klientom
  4. Analiza polityki informacyjnej urzędu – dobre praktyki
  5. Zasady komunikowania się z różnymi grupami docelowymi
  6. Podstawy kreowania wizerunku urzędu
  7. Obsługa klienta jako istotny element budowy wizerunku
  8. Zarządzanie informacją i komunikacją
  9. Sytuacje kryzysowe
  10. Komunikowanie się ze środkami masowego przekazu

Formy komunikacji ze społeczeństwem, kanały dystrybucji informacji