Skuteczne zarządzanie zespołem w administracji

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 • przedstawienie programu i celu szkolenia, zebranie oczekiwań uczestników
 • funkcje menedżerskie a zadania lidera

 

 1. Modele przywództwa
 • rozpoznanie własnego preferowanego stylu kierowania
 • sylwetki liderów oraz zagrożeń związanych w nadużywaniem poszczególnych stylów zarządzania
 • dopasowanie stylu kierowania do dojrzałości pracowników oraz sytuacji w organizacji
 • skuteczny menedżer

 

 1. Budowanie zespołu sukcesu
 • planowanie pracy własnej i podwładnych
 • kreowanie atmosfery i norm zachęcających do podejmowania wyzwań
 • reguły komunikacji w zespole
 • reguły poszukiwania rozwiązań w sytuacjach problemowych
 • zarządzania zespołem: planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrolowanie

 

 1. Wyznaczanie celów
 • komunikowanie wizji pracownikom
 • określanie oczekiwań
 • określenie wsparcia menedżera

 

 1. Angażowanie pracowników
 • powierzanie odpowiedzialności i delegowanie uprawnień
 • motywowanie do sukcesu – motywacja indywidualna i zespołowa
 • monitoring i kontrola powierzonych zadań

 

 1. Autorytet lidera
 • konflikt w zespole jego efektywne wykorzystanie
 • źródła autorytetu menedżera
 • autodiagnoza własnych umiejętności liderskich