Tabela przestawna i PowerPivot w Excelu

Czas trwania: 16 godz.

Cena szkolenia: 640zł netto

Zapisy na szkolenie

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami analizy danych przy pomocy tabel przestawnych oraz dodatkiem PowerPivot. PowerPivot umożliwia tworzenie relacyjnych modeli danych w oparciu o zewnętrzne źródła danych lub tabele Excela, wykonywanie dodatkowych obliczeń na danych z modelu i dalszą ich analizę przy pomocy tabel przestawnych.

Wymagania:

Od uczestników wymaga się znajomości Excela na poziomie co najmniej średniozaawansowanym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z tabelami Excela.

Program szkolenia:

 1. Tabela przestawna
  1. Przeznaczenie i podstawowe pojęcia
  2. Importowanie danych z różnych źródeł
  3. Struktura tabeli przestawnej
  4. Kopiowanie, przenoszenie i usuwanie tabeli przestawnej
  5. Podstawowe obliczenia w tabeli, formatowanie wyników
  6. Sortowanie, filtrowanie i grupowanie danych w tabeli przestawnej
  7. Zaawansowane obliczenia w tabeli, pola i elementy obliczeniowe
  8. Wykresy przestawne
 2. PowerPivot
  1. Przeznaczenie i podstawowe pojęcia
  2. Importowanie danych z różnych źródeł. Model danych
  3. Tabele w modelu danych: organizacja i formatowanie
  4. Tworzenie i zarządzanie relacjami między tabelami
  5. Sortowanie i filtrowanie danych w tabelach
  6. Obliczenia w tabelach: „zwykłe funkcje” i funkcje DAX
  7. Obliczenia w tabelach: kolumny obliczeniowe i pola obliczeniowe (measures)
  8. Tworzenie tabeli przestawnej na podstawie danych PowerPivot