Tabele i wykresy przestawne

Czas trwania: 8 godz.

Cena szkolenia: 390zł netto

Godziny zajęć: 08:30 – 15:30

Zapisy na szkolenie

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom umiejętności tworzenia i modyfikowania tabel przestawnych i wykresów przestawnych. Tabele przestawne to efektywne narzędzie, które umożliwia szybkie i wygodne stworzenie estetycznego zestawienia czy podsumowania danych.

Wymagania:

Od uczestników wymaga się znajomości Excela na poziomie co najmniej średniozaawansowanym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z tabelami Excela.

Program szkolenia:

 1. Tabela przestawna
  1. Przeznaczenie i podstawowe pojęcia
  2. Importowanie danych z różnych źródeł
  3. Struktura tabeli przestawnej
  4. Kopiowanie, przenoszenie i usuwanie tabeli przestawnej
  5. Podstawowe obliczenia w tabeli, formatowanie wyników
  6. Sortowanie, filtrowanie i grupowanie danych w tabeli przestawnej
  7. Zaawansowane obliczenia w tabeli, pola i elementy obliczeniowe
  8. Drukowanie tabel przestawnych
  9. Kilka tabel przestawnych na jednym arkuszu
 2. Wykresy przestawne
  1. Wykresy przestawne
  2. Rodzaje wykresów i ich zastosowania
  3. Wykresy przebiegu w czasie