Wizualizacja danych w programie Excel

Czas trwania: 8 godz.

Cena szkolenia: 370zł netto

Zapisy na szkolenie

Opis szkolenia:

Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają nowe możliwości wizualizacji danych w programie Microsoft Excel. Poznają metody tworzenia różnego typu wykresów oraz formatowania warunkowego, pozwalającego na wyszukiwanie ważnych trendów i wyjątków. Nauczą się jak szybko i przejrzyście przedstawiać dane.

Wymagania:

Uczestnik szkolenia powinien posiadać podstawowe umiejętności w zakresie korzystania z programu Microsoft Excel.

Program szkolenia:

 1. Formatowanie warunkowe – podstawy
 • reguły wyróżniania komórek
 • reguły pierwszych/ostatnich
 • paski danych, zestawy kolorów, zestawy ikon
 • tworzenie własnych reguł formatowania warunkowego i zarządzanie regułami
 • wykorzystanie formantów i formatowania warunkowego do sporządzania analiz
 1. Wykresy
 • typy wykresów,
 • przegląd zastosowań wykresów
 • przygotowanie danych
 • tworzenie wykresu
 • elementy wykresu
 • modyfikacja wykresu: tytuł wykresu i tytuły osi, osie wykresu, serie danych, etykiety
 • wykresy niestandardowe
 1. Wykresy przebiegu w czasie
 • Formatowanie
 • Style – gotowe i własne
 • Formatowanie warunkowe
 1. Wykres narzędzie symulacji
 • tworzenie wykresu ruchomego
 • tworzenie wykresu z możliwością wyboru wyświetlanych serii.
 1. Wykresy przestawne