Microsoft Access – poziom zaawansowany

Czas trwania: 16 godz.

Cena szkolenia: 580zł netto

Zapisy na szkolenie

Opis szkolenia:

Kurs kierowany jest do użytkowników i projektantów baz danych. Uczy samodzielnego tworzenia baz danych i zarządzania nimi.

Wymagania:

Dobra znajomość środowiska Windows, znajomość zagadnień z kursu podstawowego Accessa. Przydatna, ale nie wymagana znajomość języków programowania VBA i SQL.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie
  • klucze proste i złożone
  • indeksowanie
  • relacje między tabelami
  • zasady wymuszania warunków integralności relacji
 2. Tabele
  • prawidłowości rządzące strukturą tabel
  • konstruktor pól i tabel
  • właściwości pól tabeli
  • definicja relacji, typy relacji
  • właściwości sprzężeń
 3. Zapytania
  • złożone zapytania wybierające
  • zapytania funkcjonalne
  • właściwości zapytań, pól zapytań i list pól
  • funkcje agregujące
  • funkcje i operatory potrzebne do konstrukcji wyrażeń
  • elementy języka SQL
  • kwerendy „wyłącznie SQL”
 4. Formularze
  • budowa i modyfikacja formularzy
  • dodawanie elementów sterujących do formularza
  • właściwości formularza, poszczególnych sekcji formularza, elementów sterujących znajdujących się na formularzu
  • wykresy i obiekty OLE
 5. Strony
  • Access jako źródło danych dla sieci Web
  • tworzenie stron
 6. Raporty
  • modyfikacja poszczególnych sekcji raportu
  • sortowanie i grupowanie danych w raportach
  • właściwości raportu, poszczególnych sekcji raportu , elementów sterujących występujących raporcie
  • praca z podraportami
 7. Makra – automatyzacja aplikacji Accessa
  • wykorzystanie makr do obsługi aplikacji
  • tworzenie własnych okien dialogowych, pasków narzędzi
  • budowa własnego menu
  • Autostart
 8. Elementy zabezpieczeń i praca w sieci
  • rodzaje zabezpieczeń
  • pliki MDE
  • zewnętrzne źródła danych
  • podział bazy danych