Microsoft Word – poziom podstawowy

Czas trwania: 16 godz.

Cena szkolenia: 480zł netto

Godziny zajęć: 08:30 – 15:30

Zapisy na szkolenie

Opis szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób, które chcą rozpocząć pracę z programem MS Word lub rozwinąć swoje umiejętności posługiwania się edytorem tekstu. Uczestnicy szkolenia nauczą się tworzenia i formatowania dokumentów. Poznają możliwości tworzenia tabel oraz elementów graficznych, redagowania nagłówków oraz stopek, formatowania stylów, tworzenia spisów. Szkolenie przygotowuje do samodzielnej pracy z edytorem, tworzenia różnego rodzaju pism, poprawienia estetyki tworzonych dokumentów i listów.

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość środowiska Windows

Program szkolenia:

 1. Wiadomości podstawowe
 2. Tworzenie i edycja dokumentu
  • zasady wprowadzania tekstu oraz przemieszczanie się po tekście
  • zaznaczanie bloków tekstu
  • nanoszenie poprawek
  • schowek Office
 3. Narzędzia edycyjne i korektorskie: kontrola ortografii, autokorekta, autoformatowanie
 4. Zachowywanie dokumentu na dysku, otwieranie istniejącego dokumentu
 5. Formatowanie
  • znaku (czcionka, rozmiar, atrybuty, efekty)
  • akapitu (wyrównanie, wcięcia, odstępy)
  • dokumentu (podział na strony, numerowanie i układ strony, nagłówki i stopki
  • opcje formatowania podczas wklejania
  • malarz formatów
  • style (podstawy)
 6. Tworzenie i modyfikacja list wypunktowanych i numerowanych
 7. Przygotowanie wydruku
 8. Tabulatory: ustawianie, przesuwanie, usuwanie, zastosowanie znaków wiodących
 9. Tabele
  • tworzenie tabeli, wypełnianie komórek, zaznaczanie fragmentów tabeli,
  • dodawanie, usuwanie wierszy i kolumn, zmiana szerokości kolumn i wysokości wierszy
  • pasek narzędzi Tabele i krawędzie
  • obramowanie tabeli, cieniowanie komórek
  • inne możliwości formatowania tabeli
  • ręczne rysowanie tabel
  • właściwości tabeli (położenie na stronie, otaczanie tekstem)
 10. Korzystanie z gotowych stylów i szablonów
 11. Wstawianie tekstu artystycznego oraz obiektów graficznych typu: ClipArt, Diagram