Krajowy Fundusz Szkoleniowy

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego można uzyskać do 100% dofinansowania szkoleń dla pracowników. Wsparcie dotyczy m. in. kształcenia ustawicznego rozumianego jako uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do pracowników i pracodawców. Oferujemy pomoc na poszczególnych etapach aplikowania o środki z KFS:

  • zbadamy potrzeby szkoleniowe pracowników w Państwa firmie i przygotujemy ofertę
  • pomożemy wypełnić wniosek o dofinansowanie
  • zapewnimy realizację usługi szkoleniowej na najwyższym poziomie

pomożemy rozliczyć szkolenia