Mija 20 lat działalności szkoleniowej ZETO

Minęło już 20 lat prezentowania Państwu naszej oferty, realizacji przedsięwzięć szkoleniowych dla Państwa pracowników oraz osób indywidualnych.

Jest nam niezmiernie miło, że możemy realizować  szkolenia i nieustannie poszerzać naszą ofertę.

Cieszymy się, że jesteście z nami. Postaramy się nadal wsłuchiwać w Państwa sugestie i spełniać Państwa potrzeby szkoleniowe na najwyższym poziomie.


KFS 2019 - Dofinansowanie na szkolenia dla pracowników z KFS

Można uzyskać od 80% do 100% dofinansowania na szkolenia pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Co możemy dla Państwa zrobić?

Pozyskać 100% dofinansowania na szkolenie pracowników (jeśli firma zatrudnia od 1-10 pracowników) lub 80% dofinansowania na szkolenie pracowników (jeśli firma zatrudnia powyżej 10 pracowników).

Z propozycji dofinansowania może skorzystać każda firma, która zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Przyznanie dofinansowania jest zależne od Powiatowego Urzędu Pracy, decyduje kolejność zgłoszeń (pula środków jest ograniczona), dobór pracowników spełniających jeden z wymaganych priorytetów, uzasadnienie potrzeby realizacji szkoleń oraz złożenie poprawnego wniosku wraz z załącznikami.

 

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2019

 1. Pracownicy reprezentujący zawody deficytowe w powiecie lub województwie (https://barometrzawodow.pl).
 2. Osoby, które nie posiadają świadectwa dojrzałości.
 3. Osoby po 45 roku życia.
 4. Osoby, które mogą udokumentować min. 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub charakterze, nieobjętych prawem do emerytury pomostowej.
 5. Pracownicy pochodzący z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnieni w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, członkowie lub pracownicy spółdzielni socjalnych pochodzący z grup, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracownicy Zakładów Aktywności Zawodowej.

 

Nasza firma będzie wspierać Państwa na każdym etapie:

 1. Pomożemy wybrać szkolenia dla pracowników w Państwa firmie.
 2. Pomożemy wypełnić wniosek o dofinansowanie.
 3. Zapewnimy realizację usługi szkoleniowej na najwyższym poziomie.
 4. Pomożemy rozliczyć szkolenia.

Szkolenia dofinansowane dla MŚP w woj. lubelskim w ramach PSF w 2019 roku

Jeżeli są Państwo zainteresowani podniesieniem swoich kompetencji zachęcamy do skorzystania z dofinansowania, w ramach Podmiotowego Finansowaniu Usług Rozwojowych.

ZETO Sp. z o.o. jest zweryfikowanym dostawcą usług szkoleniowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych i posiadamy w naszej ofercie szkolenia, na które istnieje możliwość zdobycia dofinansowania w ramach PSF. Już teraz można uzyskać nawet do 80% dofinansowania na realizację dowolnego szkolenia z naszej oferty.

Kto może skorzystać z dofinansowania

 • Ze wsparcia już dziś mogą skorzystać przedsiębiorcy i ich pracownicy z większości powiatów województwa lubelskiego.

 • Wsparciem objęte mogą być osoby samo zatrudnione, mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa

Wysokość dofinansowania

 • Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika oddelegowanego przez przedsiębiorcę nie może przekroczyć kwoty 5 000,00 PLN.

 • Maksymalna wartość wsparcia na przedsiębiorstwo w wymiarze rocznym może wynieść maksymalnie 15000,00 PLN.

 • Wielkość dofinansowania usługi szkoleniowej wynosi od 60% do 80% wartości

Co należy zrobić?

 1. Określić potrzeby szkoleniowe pracowników – podniesienie, zmiana, potwierdzenie kwalifikacji.

 2. Wybrać szkolenia z oferty ZETO – chętnie zbadamy Państwa potrzeby szkoleniowe oraz wskażemy najlepsze rozwiązania.

 3. Złożyć wniosek wraz z załącznikami do Operatora PARP wybranego do obsługi wniosków w naszym regionie.

 4. Podpisać umowę z Operatorem i oczekiwać na akceptację wniosku.

 5. Zapisać się na wybrane szkolenie ZETO poprzez Bazę Usług Rozwojowych.

 6. Zrealizować szkolenie, ocenić je oraz opłacić fakturę.

 7. Skontaktować się z operatorem w celu dopełnienia formalności i otrzymania dofinansowania.

Jeśli mają Państwo pytania z przyjemnością na nie odpowiemy: tel 81 718 42 50

W województwie lubelskim zostali wybrani Operatorzy tj.

1. dla powiatu lubelskiego, świdnickiego, lubartowskiego, łęczyńskiego oraz m. Lublin

Wschodnia Agencja Rozwoju Sp. z o.o.

http://warwschod.pl/uslugi-rozwojowe-dla-msp-z-podregionu-lubelskiego/#more-635

2. dla podregionu bialskiego i chełmsko-zamojskiego:

TRIADA Chełm

http://triada-chelm.pl/projekty/uslugi-rozwojowe-dla-msp-w-podregionie-bialskim-i-chelmsko-zamojskim/

3. dla podregionu puławskiego:

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT

http://www.euro-konsult.pl/projekty.html


Szkolenia biznesowe

Nasza oferta jest nieustannie wzbogacana o nowe propozycje szkoleń z zarządzania, obsługi klienta, rozwoju osobistego. Dostosujemy tematy, miejsce i czas do Państwa potrzeb i oczekiwań, wybierając optymalne rozwiązania. Zaufało nam już wiele firm i instytucji – co możemy zrobić dla Państwa firmy?


Szkolenia MS Office - wszystkie poziomy zaawansowania

Zapraszamy na szkolenia z pakietu MS Office na różnych poziomach zaawansowania. Nowością są krótkie kursy obejmujące wybrane zagadnienia pracy z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel czy edytorem tekstu MS Word.

Zapraszamy na szkolenia MS Excel - posiadamy bogatą ofertę: od szkoleń podstawowych do bardzo zaawansowanych zagadnień.

Szkolenie możemy poprzedzić analizą, która pozwoli wybrać optymalny poziom dla każdego uczestnika czy grupy.

Udział w kilku szkoleniach lub zgłoszenie grupy osób premiujemy atrakcyjnymi rabatami.

Szczegóły realizacji szkoleń możemy uzgadniać uwzględniając Państwa możliwości oraz potrzeby.


Szkolenia dla Administracji Publicznej

Firma ZETO Sp. z o.o. od lat efektywnie współpracuje z administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego oraz publicznymi służbami zatrudnienia. W odpowiedzi na potrzeby szkoleniowe występujące w tych sektorach przygotowaliśmy interesujące propozycje szkoleń, które mają wspierać rozwój zawodowy pracowników oraz poprawić ich efektywność i funkcjonowanie w urzędzie. Zapraszamy na szkolenia otwarte i zamknięte cieszące się niesłabnącym powodzeniem sektora publicznego.


Autoryzowane szkolenia MICROSOFT

Zapraszamy na autoryzowane szkolenia Microsoft realizowane w formie stacjonarnej w Lublinie oraz w ośrodkach SOFTRONIC. Zapewniamy dogodne terminy, korzystne ceny, atrakcyjne promocje.


Już 20 lat działalności szkoleniowej ZETO

Minęło już 20 lat prezentowania Państwu naszej oferty, realizacji przedsięwzięć szkoleniowych dla Państwa pracowników oraz osób indywidualnych.

Jest nam niezmiernie miło, że możemy realizować  szkolenia i nieustannie poszerzać naszą ofertę.

Cieszymy się, że jesteście z nami. Postaramy się nadal wsłuchiwać w Państwa sugestie i spełniać Państwa potrzeby szkoleniowe na najwyższym poziomie.