Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

 1. Reguły profesjonalnej obsługi klienta
  1. rola pracownika urzędu w procesie obsługi klienta
  2. reprezentacyjna i informacyjna funkcja pracownika
  3. pierwsze wrażenie i jego rola w procesie budowania relacji z klientem
 2. Budowanie pozytywnych relacji w kontakcie z klientem poprzez odpowiednią komunikację
  1. Techniki słuchania, mówienia, informacja zwrotna
  2. Komunikacja niewerbalna
  3. Bariery komunikacyjne
  4. Typologia klientów i umiejętność dopasowania się do rozmówcy
 3. Etapy obsługi klienta
  1. pierwszy kontakt z klientem, efekt pierwszego wrażenia
  2. zbieranie informacji na podstawie obserwacji i rozmowy z klientem, tworzenie dobrego klimatu
  3. prowadzenie rozmowy, argumentacja, informacja zwrotna
  4. finalizowanie rozmów, budowanie relacji
 4. Zasady prowadzenia rozmów telefonicznych
  1. specyfika rozmów telefonicznych
  2. techniki komunikacji w rozmowie telefonicznej
  3. rozmowa telefoniczna przychodząca
  4. typowe błędy w rozmowie telefonicznej
 5. Analiza trudnych sytuacji w obsłudze klienta
  1. sytuacje konfliktowe – przyczyny, przebieg, zapobieganie, rozwiązywanie
  2. typologia zachowań trudnych klientów
  3. praktyczne sposoby reagowania na zachowania trudnych klientów
  4. manipulacje i „chwyty” stosowane przez klientów
  5. obiekcje i zastrzeżenia klienta urzędu – sposoby reagowania
 6. Zachowania asertywne oraz radzenie sobie z agresja i manipulacją
 7. Radzenie sobie z emocjami i ze stresem w obsłudze trudnego klienta
 8. Jak zadbać o profesjonalny wizerunek Urzędu?
  1. savoir vivre w relacjach z klientami.

etyka kadry urzędniczej a kontakty z klientami.