Trudna sytuacja czy trudny klient

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

 1. Trudny klient czy trudna sytuacja – analiza problemu
 2. Obsługa trudnego klienta w urzędzie
 • rola pracownika urzędu w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowej
 • budowanie pozytywnego kontaktu z klientem,
 • kierowania rozmową z klientem oraz sposoby rozwiązania sytuacji konfliktowych
 1. Typologia trudnych klientów
 2. Praktyczne sposoby reagowania na zachowania trudnych klientów
 • Dostosowanie komunikacji werbalne i niewerbalnej do poszczególnych klientów.
 • Kontrolowanie emocji w trudnych sytuacjach
 • Wykorzystanie narzędzi asertywnej komunikacji w trudnych rozmowach z klientami urzędu
 1. Techniki wywierania wpływu na klientów.
 2. Zachowania asertywne oraz radzenie sobie z agresją i manipulacją
 3. Radzenie sobie z emocjami i ze stresem w obsłudze trudnego klienta
 4. Budowa scenariuszy pracy z trudnymi klientami