Szkolenia z dofinansowaniem z KFS

Oferujemy pracodawcom i instytucjom szansę na podniesienie kwalifikacji pracowników w oparciu o dofinansowanie nawet do 100% wartości szkolenia; szkolenia z dofinansowaniem z KFS.

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) wzrosły do 300 milionów – część tej kwoty może trafić do Państwa firmy!

Każdy pracodawca (publiczny lub prywatny), który zatrudnia choćby jednego pracownika na umowę o pracę, może ubiegać się o dofinansowanie KFS: 100% dofinansowania dla firm zatrudniających do 10 osób i 80% dla zatrudniających powyżej 10 osób. Pierwsze nabory za nami ale będą kolejne – zapraszamy.

Wspieramy Państwa na każdym etapie: monitorowaniu naborów, w wyborze szkoleń, aplikowania o środki aż do rozliczenia dofinansowania.